Aktuelt | Sist oppdatert: 16.04.2020, 22:33

Tilrettelegging ved åpning av kontorer

I forbindelse med åpningen av barnehager og skole for 1-4. klassetrinn kan det tenkes at enkelte arbeidsgivere ønsker at de ansatte skal komme tilbake til kontoret.

Tilrettelegging ved åpning av kontorer

I forbindelse med åpningen av barnehager og skole for 1-4. klassetrinn kan det tenkes at enkelte arbeidsgivere ønsker at de ansatte skal komme tilbake til kontoret. Dersom arbeidsgiver pålegger arbeidstakerne å møte opp på arbeidsplassen, vil arbeidstakerne som utgangspunkt være forpliktet til dette.

Arbeidsgiver vil ha ansvar for å sørge for at arbeidstakerne har et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidsgiver må ta en vurdering av hvilke tiltak som kan gjennomføres for å hindre spredning av smitte på arbeidsplassen og for å sikre etterlevelse av de nasjonale retningslinjene i forbindelse med koronaviruset. Arbeidsgiver bør blant annet vurdere følgende tiltak:

  • Rengjøring av kontorlokaler og arbeidsverktøy, typisk ofte berørte flater, slik som dørhåndtak, toaletter, vasker, datamaskin, telefon og kopimaskin. Se f.eks. anbefalinger fra Folkehelseinstituttet
  • Muligheter for å opprettholde to meters avstand mellom arbeidstakere. Et eksempel er i norsk dagligvarebransje hvor det brukes pleksiglass for å skille mellom ansatte og kunder. Arbeidsgiver må legge til rette for at avstandsanbefalingen kan gjennomføres for arkitekter som sitter i åpent kontorlandskap
  • Muligheter for å begrense antallet arbeidstakere som befinner seg på kontoret samtidig
  • Arbeidstakers muligheter til å opprettholde god håndhygiene og hostehygiene. Eksempelvis med tilgang på håndvask og hånddesinfeksjonsmiddel.
  • Arbeidsgiver bør også ta hensyn til arbeidstaker eller arbeidstakers nærstående som er i risikogruppen