Egen virksomhet | Sist oppdatert: 08.03.2019, 15:26

Ansvarsforsikring

AFAG-medlemmer som driver egen virksomhet kan tegne ansvarsforsikring gjennom vår samarbeidspartner i Storebrand.

Ansvarsforsikringen for medlemmer i AFAG er ment å sikre deg dersom du i henhold til norsk lov blir stilt overfor erstatningsansvar i Norge.

Du kan kjøpe forsikringen hvis du er medlem i AFAG og driver egen virksomhet. Du kan også kjøpe forsikringen dersom du har etablert et enmannskontor uten ansatte arkitekter, eller et aksjeselskap hvor hver enkelt ansatt er medlem av AFAG.

Forsikringen leveres av Storebrand, og kan tegnes ved å kontakte forsikringskontoret på tlf.: 67 51 93 04 eller e-post: afagforsikringen@foreningsforsikring.no.

 

Hva dekker ansvarsforsikringen?

  • Fysisk skade voldt på person eller ting.
  • Økonomisk tap påført oppdragsgiver eller tredjeperson som følge av erstatningsbetingede feil.
  • Feilen må ha blitt begått under et oppdrag knyttet til fast eiendom i Norge, og feilen må være erstatningspliktig i henhold til norsk lov.

Ansvarsforsikringen dekker inntil 150 G for hele oppdraget mot oppdragsgiver, og inntil kr 4 000 000 mot tredjepart. Storebrands samlede erstatningsansvar er maksimalt 150 G for denne forsikringen. 1 G er grunnbeløpet i folketrygden.

 

Hva koster forsikringen?

  • Arkitekter 1,38 % av omsetning (eks. mva)
  • Interiørarkitekter 0,498 % av omsetning (eks. mva)
  • Industridesignere 0,498 % av omsetning (eks. mva)
  • Landskapsarkitekter 0,498 % av omsetning (eks. mva)

Egenandel 10 % av første skade.
Minste egenandel: kr 50 000
Maksimal egenandel: kr 100 000

Egenandel 10 % av øvrige skader i løpet av et år
Minste egenandel: kr 100 000
Maksimal egenandel: kr300 000

Her kan du lese mer om avtalevilkårene

Kontaktpersoner

 

Robert Kjøsnes

Robert Kjøsnes

Advokat
tlf: 484 54 845
Christian Selen

Christian Selen

Advokatfullmektig
tlf: 988 31 478

Relaterte artikler

Juridisk bistand

Publisert: 14.08.2018

Våre advokater yter gratis juridisk bistand for medlemmer som driver egen virksomhet i saker som omfatter avtale-, erstatnings- samt opphavsrettslige spørsmål.

Les mer

Self-employed persons

Publisert: 29.06.2018

AFAG is a professional association for persons with a masters degree or equivalent in architecture and design. The association have members that also include those who are self-employed or have an independent practice, as well as students.

Les mer

Verktøykasse

Publisert: 29.06.2018

Her finner du nyttige tips og verktøy for deg som driver egen virksomhet.

Les mer