topcurve
teeser7
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Forbundsstyret har besluttet å justere medlemskontingenten i AFAG fra dagens kr. 4150 til kr. 4300 med virkning fra 2. halvår 2017. Det innebærer at halvårskontingenten fra 1. juli 2017 blir på kr. 2150 og kvartalskontingenten blir på kr. 1075 fra 1. juli 2017.
Arkitektenes Fagforbund kan endelig igjen tilby den såkalte inntektsforsikringen. Den har vært borte fra vårt tilbud noen år, men mange av medlemmene ga klart uttrykk for at dette er et produkt som er viktig for deres medlemskap i AFAG.
AFAG registrerer en nedgang i ledighetstallene for mai. I årets femte måned ble det registrert totalt 82 færre ledige enn i mai 2016. Det totale ledighetstallet for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter er 125 stk.
Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
Lønnstatistikken for 2016 er nå tilgjengelig for alle medlemmer i AFAG.
Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg