topcurve
teeser4
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Arkitektenes Fagforbund (AFAG) organiserer arkitekter med mastergrad i arkitektur. Pr. 1. 1. 2017 har AFAG 4404 medlemmer og vi representerer og organiserer således en betydelig del av arkitektene i Norge. Vi har lest og satt oss inn i forslaget til TEK17. Vi har gått gjennom det felles høringssvaret som er sendt av Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Vi ser med tilfredshet hvilke enorme faglige ressurser og innsikter som gjenspeiles i deres høringssvar. Arkitektenes Fagforbund gir sin fulle tilslutning til de kommentarene og forslagene til konkret forskriftsutforming som er gitt av disse.
Danske Bank har gleden av å invitere deg til en kveld sammen med dem på Latter. I løpet av ettermiddagen kikkes det nærmere på norsk økonomi og hvordan den påvirker deg.
AFAG registrerer en svak nedgang i ledighetstallene for januar. I januar ble det registrert totalt 13 færre ledige enn i desember 2016. Det totale ledighetstallet for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter juni er 183 stk.
Mayada Hassan er leder i AFAG Bergen kommune og kritiserer lederen i BAF, Geir Brekke, for sine uttalelser om stillingen som byarkitekt i Bergen. Hassan mener uttalelsene indirekte innebærer kritikk av kommunalt ansatte.
På frokostmøte 2. februar 2017 la adm. dir. Egil Skavang i Arkitektbedriftene fram ny konjunkturrapport for arkitektbransjen for de neste 6 månedene. Rapporten bekrefter den positive utviklingen som ble lagt fram i rapport for annet halvår 2016. Bedriftene varsler særlig om økning i ordrereservene og at ordrereservene nå er større enn de var for 6 måneder siden. Ordrereservene er større i de store arkitektbedriftene enn i de små. Geografisk er optimismen størst i Oslo og lavest i Nord-Norge. De største kontorene og særlig kontorene i Oslo melder om flere ansatte enn de hadde i august 2016.
Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg