topcurve
teeser4
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg
Vi har gleden av å invitere til en hyggelig sammenkomst i våre lokaler med foredrag ved kunsthistoriker Nina Høye om "Det nye Christiania - Parkveien og Wergelandsveien".
Flere toneangivende arkitekter har siste uken gått hardt ut mot NRKs parallelloppdrag om Marienlyst-tomten og kritisert NRK for at honoraret er satt for lavt.
I år fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten i løpet av vår levetid. De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene.
Arkitektenes Fagforbund (AFAG) organiserer arkitekter med mastergrad i arkitektur. Pr. 1. 1. 2017 har AFAG 4404 medlemmer og vi representerer og organiserer således en betydelig del av arkitektene i Norge. Vi har lest og satt oss inn i forslaget til TEK17. Vi har gått gjennom det felles høringssvaret som er sendt av Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Vi ser med tilfredshet hvilke enorme faglige ressurser og innsikter som gjenspeiles i deres høringssvar. Arkitektenes Fagforbund gir sin fulle tilslutning til de kommentarene og forslagene til konkret forskriftsutforming som er gitt av disse.
Danske Bank har gleden av å invitere deg til en kveld sammen med dem på Latter. I løpet av ettermiddagen kikkes det nærmere på norsk økonomi og hvordan den påvirker deg.
Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg