topcurve
teeser11
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Regelendringer per 01.07.2017

01.08.2017
Hvert år kommer det en del regelendringer som trer i kraft 1. juli. Her kommer en liste over de viktigste endringene som våre medlemmer kan være berørt av og som trådte i kraft 1. juli 2017.

Ny lov om statens ansatte
Den mest omfattende regelendringen som trådte i kraft 1. juli 2017 er at tjenestemannsloven ble opphevet og erstattet med en ny lov om statens ansatte. Det nye regelverket berører alle ansatte i staten, og vil omfatte blant annet ansettelsesprosessen, personalreglement, regelverket for midlertidig ansettelser, åremål, prøvetid, oppsigelse, fortrinnsrett og ordensstraff.

Endret regelverk for arbeid på kveldstid
Fra 1. juli blir det tillatt for arbeidstakere å inngå avtale om arbeid mellom klokka 21 og 23, uten at arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidstakeren må selv ta initiativ til kveldsarbeid etter klokken 21, og det må gjøres en skriftlig avtale.

Skjerpet vern av varslere
Gjennom en endring av arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av varslere, ble det fra 1. juli krav om at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal ha rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. (Regjeringen foreslo opprinnelig at det skulle gjelde ansatte med 10 eller flere ansatte). I tillegg skal innleide arbeidstakere nå også få et varslervern, og myndighetene får taushetsplikt om hvem som har varslet dem.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg