topcurve
teeser4
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80
transparentbg

Lønnsoppgjør på over 4 prosent i privat sektor

16.04.2012
Lønnsoppgjøret for industriarbeiderne vil passere fire prosent. Det viser beregninger som Akademikerne har gjort.

- Lønnsoppgjøret i 2012 blir ikke moderat, det blir på linje med hva vi har sett de senere årene. Med tanke på hvor sterk norsk økonomi er, er dette fullt ut forsvarlig, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Den sentrale delen av lønnsoppgjøret for frontfagene* som kom i mål på søndag, har en ramme på 2,15 prosent. I tillegg kommer de lokale forhandlingene senere i år. Basert på historiske tall vil de lokale forhandlingene bringe den totale lønnsveksten opp i over 4 %.

- Det er viktig å huske på at frontfagene* som nå er ferdig, kun utgjør en liten del av industrien, og en enda mindre del av privat sektor. Oppgjøret omfatter heller ikke funksjonærer og akademikere som skal forhandle senere i år. Det må vi ikke glemme, sier Aarbakke.

Han mener lønnsoppgjørene i offentlig sektor som nå er i gang, må ta hensyn til de store utfordringene stat og kommune har med å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.

- Med tanke på kvaliteten i de offentlige tjenestene, er det ikke holdbart at offentlig ansatte akademikere skal tjene ca. 200.000 mindre enn sine kolleger i privat sektor, sier Aarbakke.

Lønnsoppgjøret for frontfagene*

Sentralt lønnstillegg, 2012

2,15 %

Lokalt lønnstillegg, 2012 (basert på erfaringstall fra TBU for oppgjørene 2007 – 2011)

1,90 %

Total lønnsvekst, 2012

4,05%

*Frontfag
Doktrinen om at norsk økonomi på lang sikt er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor de rammene konkurranseutsatt industri kan tåle. Derfor bør denne industrien forhandle først og fastlegge rammene i tariffoppgjørene.

Den eller de tariffavtalene som forhandles først i et tariffoppgjør. Den økonomiske rammen – og eventuelle sosiale reformer - fra frontfaget danner en norm for hva som legges til grunn i forhandlingene i de øvrige tariffoppgjørene.

Ved samordna oppgjør er det forhandlingene mellom LO og NHO som fungerer som frontfag. Ved forbundsvise oppgjør danner overenskomstrevisjonene for arbeidere i verksted-, bygge-, teko- og kartonasjeindustrien frontfag.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg