topcurve
teeser11
AFAG
Arkitektenes Fagforbund
Besøksadresse:
Wergelandsveien 21 B, 0167 Oslo
Postadresse:
PB 5899 Majorstuen, 0308 Oslo
23 33 24 80

KS system

22.05.2012
Kubens KS system er utviklet etter en lang søken etter systemer som dekker de relevante områdene enkeltmannsforetak eller små arkitektkontorer behøver.

Ettersom det i dag ikke er noen små fornuftige systemer til en pris som nyetablerte kontorer kan leve med, utviklet vi Kubens KS - system. Dette er lagt opp slik at mindre kontorer som EPF og små arkitektkontorer kan ha ett enkelt og lett reviderbart system.

Systemet dekker de generelle behovene vi har som store arkitekter i ett lite kontor. Skjemaene er lagt opp mot TEK 10 og tilfredsstiller de krav som settes.*

Samtidig er dette et så enkelt system, at dersom man ønsker å legge til punkter som ikke blir dekket av skjemaets opprinnelige sjekkliste, kan disse enkelt bli lagt til manuelt. Kuben står ikke ansvarlig for at hver enkelt har et oppdatert system til enhver tid, dette må hver enkelt oppdatere i henhold til forskrifter når det er aktuelt. Skjemaene er laget i Excel som gjør det enkelt å endre sjekkpunkter, legge inn firmaets kontaktinformasjon samt andre revideringer.

Det anbefales å lagre hvert enkelt skjema i PDF-format. Man bruker da denne som mal og fyller det ut digitalt.

Excel-filen brukes kun når det foreligger revideringen i sjekkpunktene, og brukes som en mal.
Filene i pdf for utfylling legges legges da i PRO-mappen for gjeldende prosjekt.

KS Kuben inneholder i dag syv forskjellige skjemaer.
-    Oppdragsbekreftelse
-    Prosjekteringsgrunnlag
-    Sjekkliste - Planer
-    Sjekkliste - Fasader
-    Sjekkliste - Snitt
-    Sjekkliste - Detaljer
-    Sjekkliste - Skjemaer
-    Avviksskjema

Det er i dag to nye skjemaer under utvikling. Det ene er søknadskontroll, som vil bli integrert i KS Kuben. Det andre er et UU-skjema, dette skjemaet vil bli solgt separat fa KS Kuben.

Pris: kr 2000,- + mva

For bestilling ta kontakt med:
Christian Røren
Kuben Arkitektkontor
Tlf: 415 44 788
e-post: kuben@kuben.no

 

* Skjemaene må oppdateres manuelt og hver enkelt bruker er selv ansvarlig for at sjekkpunktene er iht gjeldende teknisk forskrift.

Logg inn
Medlemsnummer:
 
Fødselsdato:
..  
Husk meg